top of page

Group

Public·6 members

Ad Gunun Mubarek Ana


Bu gün oglum ad gunun mubarek deyən sadəcə analar üçün deyil, eyni zamanda atalar üçün də çox önəmli olan bu mesajları oğlununuzun yaşı neçə olur olsun rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Oglum ad gunun mubarek tipli mesajlar qısa yada uzun olsun, hər zaman oğlunuzu xoşbəxt edəcək və ad gününün daha gözəl keçməsini təmin edəcək.
Ad Gunun Mubarek Ana

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page